Termeni și Condiții

Eco Resort Butuceni reprezentat de SC Tehno AB SRL este un magazin on-line care prestează servicii turistice și anume hotel, restaurant, tururi și experiențe.

1. Securitatea datelor cu caracter personal

Compania SC „Tehno AB” SRL, colectează, prelucrează și utilizează datele cu caracterpersonal a clienților. Aceste date vor fi colectate pe baza consimțământului clientul și sevor baza pe cerințele legale de furnizare a serviciilor solicitate. Compania SC „TehnoAB” SRL prelucrează datele cu caracter personal în conformitate cu prevederilelegislației și în conformitate cu Politica de confidențialitate. Aceste date aferenteOperațiunii de plată va include însă nu se va limita la:

 • Adresa IP a clientului;
 • Numele clientului;
 • Prenumele clientului;
 • Telefonul clientului;
 • Adresa email client;
 • Valuta tranzacției;

2.Serviciul suport

SC „Tehno AB” SRL oferă clienților săi Serviciul suport la numărul de telefon +373 79617870. Zilele de lucru a Serviciului suport luni - duminică, orele de lucru 08.00 – 21.00.

Serviciul suport oferă consultarea clienţilor cu privire la serviciile oferite de Magazinulelectronic, modalităţile de plată, de prestare a serviciilor și revocare a Operațiunii deplată /Tranzacţiilor practicate. Serviciul suport este obligat să primească de laCumpărători reclamaţii, să asigure informarea acestora cu privire la statutul procesuluide investigaţie a reclamaţiilor, şi, după caz, să asigure investigarea reclamațiilor.

3.Cum cumpărăm? Tehnologia efectuării cumpărăturii

Pe pagina produsului/serviciului dorit, selectați cantitatea și tipul produsului. Click pebutonul ‘ADAUGĂ ÎN COȘ’, disponibil sub imaginile produselor. Produsul este acumdisponibil în ‘COȘUL DE CUMPĂRĂTURI’. Acesta este accesibil din coltul dreapta alpaginii. Treceți cu mouse-ul peste link, sau click, pentru a descoperi ‘COȘUL DECUMPĂRĂTURI’. Editează sau continuă cu rezervarea serviciilor prin click pe butonul‘MAI DEPARTE’.

Introduceţi datele de contact și datele pentru rezervarea produsului/serviciului:

 • Numele și prenumele Cumpărătorului;
 • Adresa poștei electronice a Cumpărătorului;
 • Numărul de telefon al Cumpărătorului;

După care este necesară selectarea metodei de plată.

Click pe ‘MAI DEPARTE’ pentru a continua pe platforma de plată securizată.

Cum plătim? Tehnologia efectuării tranzacției de plată

4.Cum plătim? Tehnologia efectuării tranzacției de platăÎnaintea purcederii la perfectarea Operațiunii de plată, toți parametrii și condițiile de bază ale Vânzării direcționate spre achitare să fie pusă la dispoziția Cumpărătorului:

 • denumirea produsului/ serviciului;
 • prețul și cantitatea fiecărui produs/ serviciu din cadrul Tranzacției;
 • data pentru prestarea produselor/ serviciilor rezervate online;
 • valoarea totală a comenzii, egală cu suma Operațiunii de plată care va fi iniţiatăde Comerciant pentru achitarea Vânzării date;

Prin folosirea sistemului de rezervare, Cumpărătorul confirmă că a citit și este de acordcu Termeni și Condițiile comerciale – anterior inițierii Tranzacției de plată.

Plata se poate efectua prin intermediul instrumentelor de plată oferite de „PaynetService” SRL. Produsele/Serviciile rezervate online trebuie achitate integral, în cazcontrar nu se va efectua prestarea serviciului/produsului.

După efectuarea rezervării, Cumpărătorul va primi o confirmare cu numărul atribuitrezervării sale la adresa de e-mail pe care a indicat-o.

Site-ul www.butuceni.md este securizat, SC „Tehno AB” SRL nu păstrează datele dvs.personale, a contului sau a cardului folosite în efectuarea unei tranzacții online.

5.Prestarea serviciilor și Politica de anulare

Rezervările efectuate online sunt un contract civil obligatoriu între Cumpărător și SC „Tehno AB” SRL, care intră în vigoare atunci când rezervarea serviciului/ produsului a fost confirmată printr-un email și plata integrală a fost efectuată cu succes.

În cazuri speciale sau în situații neprevăzute, dacă SC „Tehno AB” SRL nu poate furniza serviciul/produsul, atunci Cumpărătorului i se va oferi o opțiune alternativă sau rambursarea integrală a sumei pe card.

Politica de anulare

După introducerea de către Cumpărător a datelor plății, confirmarea și autorizareaefectuării acesteia, nu va fi posibilă efectuarea modificărilor, revocarea plății și returulmijloacelor financiare aferente acestei plăți.

Dacă Cumpărătorul anulează rezervarea cu 7 sau mai multe zile înainte de data deprestare a serviciului/ produsului, suma completă va fi rambursată pe cardul clientului.

Magazinul electronic www.butuceni.md îți rezervă dreptul de a anula rezervarea încazul oricăror probleme tehnice. În acest caz, suma integrală achitată de Cumpărătorva fi returnată pe card.

Raporturile comerciale dintre beneficiar și SC „Tehno AB” SRL sunt reglementate oficialde organeleprivind protecția consumatorilor la încheierea și executarea contractelor ladistanță.

Politica de confidențialitate

Confidenţialitatea datelor clienţilor este foarte importantă pentru noi. SC „Tehno AB”SRL își respectă și protejează clienţii. Modul de utilizare a informaţiilor puse la dispoziţiede către clienţi este prezentat în continuare. Dacă se fac actualizări ale politicii deconfidenţialitate, acestea vor fi publicate pe această pagină. Ne rezervăm dreptul de amodifica această politică de confidenţialitate, în orice moment.

Dispoziții finale și judiciare

Orice litigiu apărut în legătură cu utilizarea acestui serviciu va fi rezolvat pe caleamiabilă. La apariția unor conflicte în timpul cumpărării, achitării sau prestării serviciilorde la compania SC „Tehno AB” SRL și care nu sunt reglementate printr-un punct alacestui act, vor fi soluționate pe cale amiabilă, în decurs de 30 zile lucrătoare dinmomentul înștiințării în formă scrisă a problemei.

În cazul în care conflictul nu poate fi soluționat pe cale amiabilă, competența revineinstanțelor de judecată din Republica Moldova. Fiind de acord cu acești termeni șicondiții, clientul își asumă în totalitate aceste riscuri.